Створення фондів

Створення корпоративного інвестиційного фонду

Інвестору, який вирішив створити корпоративний інвестиційний фонд, слід розуміти, що інвестиційні корпоративні фонди створюються відповідно до процедури, встановленої чинним законодавством України. Термін створення корпоративного фонду становить до 4 – 6 місяців. Якщо у Вас немає фахівців, які мають досвід у створенні корпоративних фондів, проходження етапів може зайняти більше часу.

Послуги по створенню корпоративного інвестиційного фонду включають:

 1. Проведення зборів засновників та установчих зборів.
 2. Підготовку та подання документів на узгодження проекту Статуту в НКЦПФР.
 3. Підготовку документів та відкриття рахунків для оплати статутного капіталу.
 4. Отримання міжнародного ідентифікаційного номера акцій КІФ.
 5. Укладення договору з депозитарієм, відкриття емісійного рахунку, депонування глобального сертифіката та закрите розміщення акцій серед засновників КІФ.
 6. Реєстрацію КІФ в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
 7. Підготовку та подачу документів на реєстрацію звіту про результати закритого розміщення акцій з метою формування початкового статутного капіталу, регламенту КІФ, та внесення його в ЄДРІСІ.
 8. Отримання зареєстрованого регламенту КІФ в НКЦПФР і свідоцтва про внесення фонду в ЄДРІСІ.
 9. Підготовку документів та відкриття розрахункового рахунку КІФ в банку.
 10. Підготовку документів на відкриття рахунку в цінних паперах в депозитарній установі, узгодження їх з депозитарною установою.
 11. Підготовку та подачу документів в НКЦПФР для внесення КІФ до реєстру фінансових установ.
 12. Укладання договорів з аудитором, депозитарієм, депозитарною установою, оцінювачем, андеррайтером (в разі необхідності).
 13. Підготовку та подачу в НКЦПФР документів на реєстрацію випуску акцій КІФ з метою залучення коштів спільного інвестування та реєстрацію проспекту емісії акцій КІФ.
 14. Депонування глобального сертифіката на випуск акцій з метою залучення коштів спільного інвестування.
 15. Повний супровід пакетів документів на кожній стадії розгляду їх в НКЦПФР.

Слід зазначити, що порушення етапів створення корпоративного фонду є підставою для відмови НКЦПФР в реєстрації КІФ. Засновникам КІФ слід бути готовим підтвердити наявність власних коштів, якими формується початковий статутний капітал КІФ. Для того, щоб інвестору не витрачати час на створення корпоративного фонду, альтернативним варіантом є покупка готового фонду. Таке придбання допоможе заощадити декілька місяців та значно швидше розпочати запуск інвестиційного проекту.

Створення пайового інвестиційного фонду

Послуги по створенню пайового інвестиційного фонду включають:

 1. Розробку та подачу в НКЦПФР пакету документів на реєстрацію регламенту ПІФ;
 2. Супроводження розгляду документів НКЦПФР;
 3. Отримання зареєстрованого регламенту та свідоцтва про внесення ПІФ в ЄДРІСІ;
 4. Відкриття поточного рахунку для ПІФ в обраному банку;
 5. Узгодження та укладення договорів з аудитором, оцінювачем, депозитарієм, депозитарною установою;
 6. Підготовку необхідних документів і відкриття рахунків в цінних паперах в депозитарії та у депозитарній установі;
 7. Підготовку та подачу в НКЦПФР пакету документів на реєстрацію проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду;
 8. Супроводження розгляду пакета документів в НКЦПФР;
 9. Отримання зареєстрованого проспекту в НКЦПФР;
 10. Отримання міжнародного ідентифікаційного номера для цінних паперів ПІФ;
 11. Підготовку документів на депонування глобального сертифіката та подачу їх в депозитарій.
Залишіть контакти, ми з Вами зв’яжемось