Управління активами

Інвестиційні фонди – це перспективний сегмент українського фондового ринку.

Інвестиційні фонди забезпечують ряд можливостей:

  • реалізація власної інвестиційної стратегії на фондовому ринку України;
  • можливість фінансування власних інвестиційних проектів;
  • повний контроль над інвестиційною діяльністю та грошовими потоками фонду;
  • можливість організації системи паралельного фінансування декількох інвестиційних проектів, ефективний перерозподіл фінансових ресурсів між проектами.

Основними перевагами інвестиційних фондів є:

  • мінімізація ризиків шляхом інвестування в різні інструменти і проекти;
  • можливість залучення дрібних інвесторів у великі інвестиційні проекти;
  • захист прав інвестора, що проявляється в поділі функцій управління активами, їх зберігання та обліку між компанією з управління активами та депозитарною установою;
  • оптимізація податкового навантаження інвесторів завдяки стимулюючому податковому законодавству в зазначеній сфері. Податкові зобов’язання виникають тільки при одержанні виплат з фонду у вигляді дивідендів або при продажу цінних паперів фонду.

Надійність інвестування у фонди забезпечується, в першу чергу, ефективною системою захисту активів інвесторів фондів, інформаційною прозорістю і високим ступенем державного регулювання, зокрема, жорсткими обмеженнями, що накладаються існуючою нормативною базою на діяльність компаній з управління активами.

Комплексний супровід діяльності КІФ на підставі договору з управління активами передбачає повний спектр послуг пов’язаних з управлінням активами, а також з внесенням змін до документів КІФ, в зв’язку з їх виникненням.

Наша співпраця з клієнтами будується на довірі – через запропоновані нами механізми клієнт отримує можливість активної участі в діяльності КІФ. Довірені особи інвесторів мають право, будучи членами наглядової ради КІФ, спільно з компанією з управління активами брати участь в укладанні угод, пов’язаних з управлінням активами, і тим самим виконувати повною мірою функцію контролю за діяльністю КІФ та КУА.

Залишіть контакти, ми з Вами зв’яжемось